logo

Nacionalni park Krka

Nacionalni Park Krka

Nacionalni park Krka prostire se između Knina i Skradina, a u njemu se nalazi rijeka Krka s prekrasnim slapovima. Od Bilotinjaka do ulaza u nacionalni park ima oko 90 km.

http://www.np-krka.hr/