logo

Nacionalni park Paklenica

Nacionalni Park Paklenica

Nacionalni park Paklenica prostire se na primorskoj padini južnog Velebita, a najljepša područja su kanjoni Velike i Male Paklenice. Od Bilotinjaka do ulaza u nacionalni park ima oko 55 km.

http://www.np-paklenica.hr/